Gi innspill

Har du innspill til planarbeidet så fyll ut feltene under og legg gjerne ved bilder eller kart for å forklare innspillet. Plankonsulenten mottar ditt innspill og vil videreformidle innspillet til kommunen.

BentsrudSyd-linje

Send inn skjema

GI INSPILL TIL REGULERINGSPLANEN