Gi innspill

Har du innspill til planarbeidet så fyll ut feltene under og legg gjerne ved bilder eller kart for å forklare innspillet. Plankonsulenten mottar ditt innspill og vil videreformidle innspillet til kommunen.

20211212 Bentsrud Syd - Dronefoto 2 - 16.08.2019_1_redigert

Send inn skjema

GI INSPILL TIL REGULERINGSPLANEN