Åpent informasjonsmøte

Onsdag 16.oktober 2019 ble det holdt et åpent informasjonsmøte på Holmestrand Fjordhotell. WA Gruppen ved Even Landsem presenterte utbygger, og Benjamin Tangen, prosjektleder for planprosessen, presenterte planene for utviklingen av næringsområdet. Her er presentasjonen som ble vist under møtet: