totalt ca. 360 dekar

Ny næringspark langs E18

Beliggenhet

Beliggenhet

Veldig attraktiv som følge av nærheten til E18. Området har dels skrånende terreng som legger til rette for flere platåer med flott utsikt over Oslofjorden.

Korte avstander

Korte avstander

Oslo65 km
Sandefjord45 km
Drammen35 km
Tønsberg30 km
Horten Fergeleie18 km
Holmestrand Sentrum3 km
Bentsrud Syd - Dronefoto 3
Velkommen til

Holmestrand Næringspark

Området skal utvikles som en regional næringspark med nær tilknytning til E18 og sentral beliggenhet på vestsiden av Oslofjorden. Det planlegges en blanding av logistikk, industri, lager og tilhørende kontor. Planen er å legge til rette for 80.000-115.000 m2 ved full utnyttelse.  Ved rundkjøringen i nordvest er det ønskelig med et servicesenter med elbil­ladere og tilhørende restaurant i et område på ca. 7 dekar med en utnyttelse på 1000 m2.

0
Totalt dekar
0
Næring
dekar
0
Bevertning & drivstoff
dekar
Beliggenhet

Nærhet til E18

Beliggenheten er meget attraktiv som følge av nærheten til E18, og næringsparken anses som en forlengelse av den allerede etablerte næringsparken på nordsiden av E18. Området har dels skrånende terreng som legger til rette for flere platåer med flott utsikt over Oslofjorden.

Avstander til ulike destinasjoner:

Oslo
65 km
Sandefjord
45 km
Drammen
35 km
Tønsberg
30 km
Horten fergeleie (til Moss)
18 km
Holmestrand Sentrum
3 km
Bentsrud Syd - Dronefoto 2

Clean Energy

Recycling

Eco Contruction

Green Community

Utbygger

KALDNES UTVIKLING AS

Holmestrand Næringspark AS, som er heleid av Kaldnes Utvikling AS, signerte en utviklingsavtale på eiendommen i april 2018 og ønsker nå å utvikle Holmestrand Næringspark som en ny destinasjon i Vestfold innenfor næringsgruppene kontor, logistikk, lager, industri og tilsvarende virksomheter.

Fremdrift på forventet planprosess og videre antatte tomte- og byggearbeider vises på tidslinjen.

BentsrudSyd-linje

Send inn skjema

Meld interesse