Status i dag

Den 5. september 2019 ble varsel om oppstart av planarbeid annonsert i lokale aviser og sendt på brev/mail til direkte og indirekte berørte naboer, gjenboere, lokale foreninger og relevante instanser, samt alle rutinemessige kommunale og fylkeskommunale høringsinstanser.

Utført
Planinitiativ
Utført
Utført
Oppstartsmøte detaljregulering
Utført
Utført
Varsel om oppstart
Den 5. september 2019 ble varsel om oppstart av planarbeid annonsert i lokale aviser og sendt på brev/mail til direkte og indirekte berørte naboer, gjenboere, lokale foreninger og relevante instanser, samt alle rutinemessige kommunale og fylkeskommunale høringsinstanser. Før varslingsperioden på 6 uker er over den 17. oktober 2019 ønsker vi innspill til planarbeidet. Deretter skal planprogram med konsekvensutredningstema legges ut på høring før selve reguleringsplanen blir utarbeidet.
Utført
Planprogram på høring
Den 21. august 2020 ble planprogrammet lagt ut på høring og fristen for innspill er 2. oktober (6 uker). Planprogrammet omtaler alle tema som skal både undersøkes og konsekvensutredes. Etter planprogrammet er fastsatt skal det arbeides videre med å utarbeide et komplett planforslag som skal fremmes for politisk behandling.
Kommer
1.gangs behandling av reguleringsplanen
Kommer
Kommer
2.gangs og sluttbehandling av reguleringsplanen
Kommer
Kommer
Oppstart tomtearbeider og infrastruktur
Kommer
Kommer
Oppstart av bygningsarbeider
Kommer
Kommer
Første brukstillatelse
Kommer