Status i dag

Den 5. september 2019 ble varsel om oppstart av planarbeid annonsert i lokale aviser og sendt på brev/mail til direkte og indirekte berørte naboer, gjenboere, lokale foreninger og relevante instanser, samt alle rutinemessige kommunale og fylkeskommunale høringsinstanser.

Utført
Planinitiativ
Utført
Utført
Oppstartsmøte detaljregulering
Utført
Foregår nå
Nå: Varsel om oppstart
Den 5. september 2019 ble varsel om oppstart av planarbeid annonsert i lokale aviser og sendt på brev/mail til direkte og indirekte berørte naboer, gjenboere, lokale foreninger og relevante instanser, samt alle rutinemessige kommunale og fylkeskommunale høringsinstanser. Før varslingsperioden på 6 uker er over den 17. oktober 2019 ønsker vi innspill til planarbeidet. Deretter skal planprogram med konsekvensutredningstema legges ut på høring før selve reguleringsplanen blir utarbeidet.
Foregår nå
Kommer
Planprogram på høring
Kommer
Kommer
1.gangs behandling av reguleringsplanen
Kommer
Kommer
2.gangs og sluttbehandling av reguleringsplanen
Kommer
Kommer
Oppstart tomtearbeider og infrastruktur
Kommer
Kommer
Oppstart av bygningsarbeider
Kommer
Kommer
Første brukstillatelse
Kommer