Status i planarbeidet – november 2019

Det jobbes intensivt med utvikling og planarbeid for Holmestrand næringpark. Mye av arbeidet nå består i å hente inn forskjellige temarapporter, dialog med naboer og mulighetsstudier. Det er også gjennomført grunnundersøkelser på hele planområdet. Holmestrand Næringspark er omfattet i ordningen om vederlagsfri arkeologisk registrering av Vestfold fylkeskommune. Undersøkelsene er nå gjennomført og det er ikke […]