Status i planarbeidet – november 2019

Del artikkel

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Det jobbes intensivt med utvikling og planarbeid for Holmestrand næringpark. Mye av arbeidet nå består i å hente inn forskjellige temarapporter, dialog med naboer og mulighetsstudier. Det er også gjennomført grunnundersøkelser på hele planområdet.

Holmestrand Næringspark er omfattet i ordningen om vederlagsfri arkeologisk registrering av Vestfold fylkeskommune. Undersøkelsene er nå gjennomført og det er ikke gjort noen funn av automatisk fredede kulturminner.