Status i planarbeidet – november 2019

Det jobbes intensivt med utvikling og planarbeid for Holmestrand næringpark. Mye av arbeidet nå består i å hente inn forskjellige temarapporter, dialog med naboer og mulighetsstudier. Det er også gjennomført grunnundersøkelser på hele planområdet. Holmestrand Næringspark er omfattet i ordningen om vederlagsfri arkeologisk registrering av Vestfold fylkeskommune. Undersøkelsene er nå gjennomført og det er ikke […]

Åpent informasjonsmøte

Onsdag 16.oktober 2019 ble det holdt et åpent informasjonsmøte på Holmestrand Fjordhotell. WA Gruppen ved Even Landsem presenterte utbygger, og Benjamin Tangen, prosjektleder for planprosessen, presenterte planene for utviklingen av næringsområdet. Her er presentasjonen som ble vist under møtet: