Fastsatt planprogram

 

Planprogrammet er nå fastsatt og gjelder for den videre utarbeidelsen av planforslaget.

Fastsatt planprogram

Planprogrammet er fastsatt og gjelder for den videre utarbeidelsen av planforslaget. Om det er spørsmål til planprosessen, ta gjerne kontakt med en av følgende: 

Henning Larsen / Tore Bakken Horne / Konsulent / tore.bakken.horne@henninglarsen.com

Kaldnes Utvikling / Even Landsem / Tiltakshaver / even@kaldnesutvikling.no

Holmestrand kommune / Solveig Groseth / Saksbehandler Holmestrand og koordinator / solveig.thomassen.groseth@holmestrand.kommune.no 

Tønsberg kommune / Øyvind Sonerud / Saksbehandler Tønsberg / oyvind.sonerud@tonsberg.kommune.no  

Avgrensning av planområdet med gårds- og bruksnummer: